Ξενοδοχείο Ορεάδες

Ελάτη Τρικάλων

[ Ξενοδοχείο Ορεάδες, Ελάτη Τρικάλων ]

Ξενοδοχείο Ορεάδες
Σακελλάρης Παναγιώτης & Σακελλάρη Παρασκευή Ο.Ε.
Ελάτη Τρικάλων
Τηλ. 2434071233
Fax. 2434071232
http://www.oreadeselati.gr
email: hotel@oreadeselati.gr
Αριθμός ΜΗ.Τ.Ε. 0727Κ013Α0186201

Ξενοδοχείο Ορεάδες

Σακελλάρης Παναγιώτης & Σακελλάρη Παρασκευή Ο.Ε.

TK 420 32 Ελάτη Τρικάλων

Τηλ. 2434071233

Fax. 2434071232

http://www.oreadeselati.gr

email: hotel@oreadeselati.gr

Αριθμός ΜΗ.Τ.Ε. 0727Κ013Α0186201

 

Ξενοδοχείο Ορεάδες
Σακελλάρης Παναγιώτης & Σακελλάρη Παρασκευή Ο.Ε.
Ελάτη Τρικάλων
Τηλ. 2434071233
Fax. 2434071232
http://www.oreadeselati.gr
email: hotel@oreadeselati.gr
Αριθμός ΜΗ.Τ.Ε. 0727Κ013Α0186201